Ubezpieczenie dzieci w roku 2020/2021

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 UBEZPIECZAMY

DZIECI W FIRMIE „InterRisk”.

Polisa ubez: nr. EDU-A/P 081215

KWOTA UBEZPIECZENIA NA CAŁY ROK SZKOLNY

WYNOSI 26,00 ZŁ.

BARDZO PROSIMY RODZICÓW O DOSTARCZENIE OŚWIADCZENIA, KTÓRE MOŻNA POBRAĆ Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
www.przedszkole4poryrou.edu.pl
ORAZ OD PAŃ POMOCY NAUCZYCIELA.
PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA PROSIMY WPŁACIĆ
KWOTĘ 26,00 ZŁ NA NASZE KONTO BANKOWE
(TO SAMO NA KTÓRE WPŁACAJĄ PAŃSTWO OPŁATY
ZA PRZEDSZKOLE).

WPŁATA UBEZPIECZENIA MA BYĆ DOKONANA JAKO
OSOBNA KWOTA Z ADNOTACJĄ UBEZPIECZENIE
ORAZ IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA.
UBEZPIECZENIE NALEŻY OPŁACIĆ DO DNIA
22.09.2020 R. (OSTATECZNY TERMIN).