ZAPISY

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci od roku, w którym kończą lub ukończyły 3 lata.

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest pobranie, wypełnienie i złożenie w kancelarii Przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola Karty zapisu dziecka do przedszkola.
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola- Dokument Word

Karta zgłoszenia dziecko do przedszkola- Dokument PDF

Kolejnym krokiem jest zawarcie pisemnej UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG. Do spisania umowy niezbędny jest dowód osobisty rodzica / prawnego opiekuna/ i nr PESEL dziecka.

Po zapisaniu dziecka do przedszkola dokonuje się natychmiastowej wpłaty wpisowego w wysokości 250,00 zł na numerBGŻ 46 2030 0045 1110 0000 0229 5170. Powyższe wpisowe jest kwotą, która jest odliczona od pierwszego czesnego dziecka przyjętego do przedszkola. W przypadku nie dostania się dziecka do przedszkola z powodu braku miejsc, wpisowe jest zwracane. W przypadku wycofania przez rodziców złożonej karty zapisu (rezygnacji), wpisowe nie jest zwracane. Brak wpłaty wpisowego wiążę się z wykreśleniem dziecka z listy zapisanych dzieci.

Cennik w roku szkolnym 2019/2020:

  • czesne 400 zł;
  • stawka żywieniowa za dzień 8,00 zł; (cztery posiłki – pierwsze i drugie śniadanie, obiad, podwieczorek);