ZAPISY

Pragniemy poinformować że z dniem 02.01.2024 rozpoczyna się rekrutacja dzieci
do najmłodszej grupy na rok szkolny 2024/25.

.http://www.przedszkole4poryroku.edu.pl/wp-content/uploads/2023/08/Statut-wersja-z-01.09.2023-PRZEDSZKOLE-na-strone-internetowa.pdf

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci od roku, w którym kończą lub ukończyły 3 lata.

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest pobranie, wypełnienie i złożenie w kancelarii Przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola Karty zapisu dziecka do przedszkola.

Karta zgłoszenia dziecko do przedszkola Dokument Word

Karta zgłoszenia dziecko do przedszkola- Dokument PDF

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji naszego przedszkola Rodzice są zobowiązani do wpłaty na rzecz przedszkola jednorazowego wpisowego w wysokości 250 zł. Wpłaty można dokonać na konto:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

46 2030 0045 1110 0000 0229 5170

lub gotówką w sekretariacie przedszkola. 

Cennik obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024:

  • czesne
    jedno dziecko w przedszkolu 500 zł
    dwoje dzieci w przedszkolu 450 zł
    troje dzieci w przedszkolu 400 zł
  • stawka żywieniowa za dzień 10 zł. – śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek.

Kolejnym krokiem jest zawarcie pisemnej UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG. Do spisania umowy niezbędny jest PESEL dziecka.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z zasadami przyjmowania dzieci do przedszkolna w rozdziale XII Statutu oraz Regulaminem rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce – Dokumenty przedszkola.