ZAPISY

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci od roku, w którym kończą lub ukończyły 3 lata.

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest pobranie, wypełnienie i złożenie w kancelarii Przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola Karty zapisu dziecka do przedszkola.

Karta zgłoszenia dziecko do przedszkola- Dokument PDF

Karta zgłoszenia dziecko do przedszkola- Dokument Word

Rodzice są zobowiązani do wpłaty na rzecz przedszkola jednorazowej opłaty wpisowego w wysokości 250 zł. Opłatę należy uiścić po dokonaniu zapisu dziecka do placówki. Wpłaty można dokonać  na konto przedszkola BGŻ 46 2030 0045 1110 0000 0229 5170 lub w kasie przedszkola.  Wpisowe nie jest zwracane.

Cennik w roku szkolnym 2021/2022:

  • czesne 450 zł;
  • stawka żywieniowa za dzień 8,00 zł; (cztery posiłki – pierwsze i drugie śniadanie, obiad, podwieczorek);

Kolejnym krokiem jest zawarcie pisemnej UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG. Do spisania umowy niezbędny jest dowód osobisty rodzica / prawnego opiekuna/ i nr PESEL dziecka.