ZAPISY

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci od roku, w którym kończą lub ukończyły 2,5 roku – do roku, w którym kończą 6 lat.

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest pobranie, wypełnienie i złożenie w kancelarii Przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola Karty zapisu dziecka do przedszkola.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (dokument WORD)
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (dokument PDF)

Kolejnym krokiem jest zawarcie pisemnej UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG. Do spisania umowy niezbędny jest dowód osobisty rodzica / prawnego opiekuna/ i nr PESEL dziecka.

Cennik w roku szkolnym 2018/2019:

  • czesne 400 zł;
  • stawka żywieniowa za dzień 8,00 zł; (cztery posiłki – pierwsze i drugie śniadanie, obiad, podwieczorek);