DOKUMENTY PRZEDSZKOLA

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2022/2023
BARDZO PROSIMY RODZICÓW O WPISANIE SIĘ NA LISTĘ
ZNAJDUJĄCĄ SIĘ U PAŃ WYDAJĄCYCH DZIECI NA DYŻURZE I
WPŁACANIE DO DNIA 21.09.2022 R.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
CAŁOROCZNE DZIECKA W
WYSOKOŚCI 30,00 ZŁ
NA NUMER KONTA PRZEDSZKOLA
46 2030 0045 1110 0000 0229 5170.

Z DOPISKIEM UBEZPIECZENIE ORAZ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.
WARUNKIEM UBEZPIECZENIA DZIECKA JEST ZARÓWNO
WPŁATA SKŁADKI I WPISANIE NA LISTĘ.

UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE.

Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku”

Nr Polisy: SZK 0026329

Warunki polisy