DOKUMENTY PRZEDSZKOLA

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2023/2024
BARDZO PROSIMY RODZICÓW O WPISANIE SIĘ NA LISTĘ
ZNAJDUJĄCĄ SIĘ U PAŃ WYDAJĄCYCH DZIECI NA DYŻURZE I
WPŁACANIE DO DNIA 21.09.2023 R.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
CAŁOROCZNE DZIECKA W
WYSOKOŚCI 30,00 ZŁ
NA NUMER KONTA PRZEDSZKOLA
46 2030 0045 1110 0000 0229 5170.

Z DOPISKIEM UBEZPIECZENIE ORAZ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.
WARUNKIEM UBEZPIECZENIA DZIECKA JEST ZARÓWNO
WPŁATA SKŁADKI I WPISANIE NA LISTĘ.

UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE.

Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku”

Nr Polisy: EDU – A/P127977

INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA 

ROSZCZENIA Z UMOWY 

UBEZPIECZENIA EDU PLUS 

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia 

z umowy ubezpieczenia EDU Plus prosimy o przygotowanie: 

• serii i numeru polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie, • danych osobowych osoby Ubezpieczonej, 

• dane Ubezpieczającego, 

• numer rachunku bankowego, na które należy wypłacić świadczenie, • dokumentację medyczną z przebiegu i zakończenia leczenia. 

SZKODĘ MOŻNA ZGŁOSIĆ 

W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 

Internetowo 

za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl link poniżej: 

zgloszenie.interrisk. pl/assetclaim/new 

Telefonicznie 

na numer 

telefonu InterRisk (22) 575 25 25 

Pocztą 

tradycyjną 

kompletną dokumentację należy wysłać na 

poniższy adres: 

Przegr. Pocztowa nr 3334 40-610 Katowice 

Pocztą 

elektroniczną 

skany wymaganych 

dokumentów (wskazanych w § 21 OWU) należy przesłać na adres e-mail: 

szkody@interrisk.pl

Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania na stronie www.interrisk.pl pod poniższym linkiem: 

https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/