NIEDŹWIADKI

Temat: Idzie jesień przez świat
Czas realizacji: 4.10.2021 – 15.10.2021

Cele wychowawczo – dydaktyczne

 poznanie wartości „pracowitości”,
 rozwijanie funkcji komunikatywnej języka,
 zachęcanie do zgodnej współpracy podczas układania puzzli i różnych
zabaw,
 zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,
 poszerzanie doświadczeń językowych,
 ćwiczenie pamięci,
 uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,
 poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu,
klonu, kasztanowca,
 rozwijanie kompetencji matematycznych,
 doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3,
 prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania
się podczas jesiennego spaceru,
 kształtowanie poczucia rytmu,
 doskonalenie sprawności fizycznej,
 wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw,
 poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów,
 rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,
 motywowanie do samodzielnego wykonania pracy,
 poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość,
 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości),
 wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, zabawach),
 poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,
 rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i
przeliczania przedmiotów,
 poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się
językiem angielskim,
 poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,

 rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej,
 rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 wzbogacanie doświadczeń sensorycznych,
 motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń,

Jesienny pociąg

Dorota Gellner

Stoi pociąg na peronie –
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg sapiąc głośno.
Już w przedziałach grzyby rosną,
a na półce, wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.

O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
potoczył w naszą stronę
jabłko duże i czerwone.

„Idzie lasem pani jesień”
Już lato odeszło i kwiaty przekwitły
A jeszcze coś w słońcu się mieni
To w polu i w lesie czerwienia się spójrzcie
Korale, korale jesieni
Ref.: Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę
Włożymy korale, korale czerwone
I biegać będziemy po lesie
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną
Niech echo daleko ją niesie
Ref.: Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę