Zamknięcie przedszkola 29.03.2021-11.04.2021

Drodzy Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenia MEIN z dnia 26.03.2021 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, dyrektor przedszkola informuje, że 

od 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r.

na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Dyrektor przedszkola w tym okresie udostępnia korzystanie z usług przedszkola dzieciom rodziców wymienionych w § 2ust. 4. w/w rozporządzenia.

Przedszkole czynne będzie w godz. 6:30 -16:30.