Zamknięcie przedszkola do 17 maja 2020

Drodzy Rodzice,

W związku z informacją Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 kwietnia 2020 roku o możliwości otwarcia
żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego, zasięgnęłam opinii rodziców
oraz opinii dyrektorów innych placówek przedszkolnych.
Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci oraz
pracowników, oraz biorąc pod uwagę krótki okres
od dnia ogłoszenia rozporządzenia do dnia jego
wejścia w życie, a także fakt, że już po 29 kwietnia
2020 roku pojawiły się nowe, istotne wytyczne
przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego,
jako organ prowadzący podjęłam decyzję o dalszym
ograniczeniu funkcjonowania naszego przedszkola
do dnia 17 maja 2020 roku.

O dalszych decyzjach poinformuję Państwa do piątku 15 maja 2020 roku.

Z poważaniem
Beata Jakubowska