KASZTANKI

Listopad 2019

Temat kompleksowy:
Co z czego otrzymujemy.

Realizowany 12.11.2019 – 22.11.2019r.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Wzbogacenie wiedzy o rodzinie;
  • Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców;
  • Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat;
  • Rozwijanie umiejętności formułowania wniosków;
  • Rozwijanie sprawności manualnych w trakcie rysowania, malowania, lepienia, dekorowania;
  • Wyrabianie wrażliwości estetycznej;
  • Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci;
  • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych;

Piosenka „Jak dobrze mieć rodzinę”

  1. Nigdy nie jestem sam,

bo rodzinę mam.

Gdy jest mi smutno i gdy jest źle,

Rodzina wspiera mnie. / 2x

Ref: Mama i tata przytulą do serca,

siostra i brat zabawią mnie.

Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci,

cała rodzina kocha się.

  1. Lepiej i łatwiej żyć,

gdy ktoś obok jest.

Kiedy zrozumie, pocieszy mnie.

I zawsze pomóc chce. / 2x

Wiersz „Dziwny lokator ” B. Kosmowska

To nie do wiary, moi kochani!

Zamieszkał ze mną pan Bałaganik.

Jest wszędzie tam, gdzie jestem ja.

I chyba dobrze już mnie zna!

Całymi dniami rządzi rzeczami,

w pokoju czyni istne tsunami!

Rozrzuca skarpetki, chowa moje spodnie,

nie ścieli łóżka, bo tak jest wygodniej.

Szukam koszulek, sznurówek, grzebienia.

Gdzieś przecież leżą, a nigdzie ich nie ma!

Szukam mych książek i nie znajduję,

pan Bałaganik wciąż mnie zaskakuje.

Rodzice proszą: – Marcinku, kochanie,

zacznij choć trochę dbać o mieszkanie.