ŻABKI

Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł.

Zadania:

– wymieni zabawy zimowe opisane w filmie
– wymieni zasady bezpiecznych zabaw zimowych
– wymienia nazwy zimowych sportów
– wzbogaca słownictwo dotyczące opisywania cech charakteru
– wykazuje zainteresowanie poznawcze podczas zabaw badawczych
– próbuje wyciągać wnioski z obserwacji
– poznaje niektóre właściwości śniegu i lodu
– wyjaśnia dlaczego należy dokarmiać ptaki zimą
– nazwie materiał przyrodniczy potrzebny do wykonania karmika
– dostrzega piękno krajobrazu zimowego
– wykonuje proste kroki taneczne : robi obrót wokół własnej osi, zmienia kierunek ruchu na określony sygnał
– odczytuje znaczenie piktogramów pogodowych
– prowadzi systematyczne obserwacja pogody
– zna nazwy zjawisk atmosferycznych
– doskonali umiejętność klasyfikowania elementów ze względu na kształt i wielkość
– przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi, przestrzegając reguł liczenia

Wiersz

Bałwan”

M. Strzałkowska

Kroczył bałwan szparkim krokirm,
Łypał w prawo, lewym okiem,
Ze słoika dżem wyjadał
I z księżycem sobie gadał.

Potem stanął na zakręcie,

I prostował go zwzięcie,
Lecz choć kręcił bez pamięci,

Zakręt nie chciał się odkręcić.

Wreszcie usiadł na tapczanie,

Na piecyku suszył pranie.

Suszył, suszył aż wysuszył

Lecz sam gdzieś się zawieruszył.

Piosenka

Zabawy na śniegu

Słowa: Stanisław Karaszewski

Muzyka: Fryderyk Babiński

  1. Śnieżek prószy już od rana,

czas na śnieżki i bałwana.

Wyniesiemy narty, sanki,

zbudujemy śnieżne zamki!

Ref. To śniegowych zabaw czas!…

Lubi zimę każdy z nas!/powt.

  1. Stoją w śniegu drzewa, ławki,

gdzie kałuże – tam ślizgawki.

Pędzą z góry narty, sanki,

kule śniegu na bałwanki!

Ref. To śniegowych…

Każdy z nas!