MOTYLKI

Temat kompleksowy: „Skarby Pani Jesieni.”
Termin realizacji: 12.10. – 23.10.2020 r.
Zamierzone cele :

Dziecko:
 poznaje wartość, jaką jest pracowitość i jej znaczenie w życiu
człowieka i zwierząt;
 potrafi dzielić się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, opowiadać o
swoich uczuciach;
 stara się samodzielnie formułować pytania i zdania, w tym zdania
złożone, na określony temat;
 rozpoznaje i nazywa wybrane grzyby jadalne i niejadalne;
 wie, że nie należy zbierać i spożywać nieznanych grzybów;
 wie, jaki wpływ na życie człowieka ma praca pszczół;
 rozumie, że niektóre gatunki roślin i zwierząt muszą być pod
ochroną;
 rozpoznaje jeża wśród innych zwierząt; zwraca uwagę na
charakterystyczne cechy jego wyglądu, sposób poruszania się, rodzaj
pokarmu, wymienia ciekawostki na jego temat;
 stara się realizować polecenia: do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo,
 stara się, zgodnie z poleceniami, prawidłowo układać przedmioty
wokół siebie oraz określać położenie już leżących przedmiotów;

(źródło: https://pl.freepik.com/)

Piosenka pt. „W deszczu.”
(sł. Jerzy Ficowski, muz. Michał Sulej)

Gdy deszczowy przyjdzie czas,
Zaraz grzyby rosną.
Roi się od grzybów las
Pod każdziutką sosną.
Rankiem tu nie było nic,
teraz gdzie się ruszę:
to prawdziwek,
to znów rydz
z wielkim kapeluszem.

Lecz popatrzcie spoza szyb
Na ulice miasta.
Choć deszcz pada,
żaden grzyb
tutaj nie wyrasta.
Ale nawet w mieście też
Kiedy deszcz pozwoli,
rosną niby grzyby w deszcz
Setki parasoli.