MOTYLKI

Listopad 2019

Temat: “ Jesienna pogoda.”

Termin realizacji: 12.11.-22.11.2019r.

Cele dydaktyczne:

 • dz. poznaje świat przyrody,
 • dz. potrafi określi swoje odczucia i emocje,
 • dz. konstruuje poprawnie zdania,
 • dz. doskonali mowę w zakresie poprawności gramatycznej,
 • dz.odtwarza z pamięci fragment wiersza,
 • dz. posługuje się liczebnkami głównymi i porządkowymi,
 • dz. rozróżnia poprawne liczenie od błędnego,
 • dz. posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości zbiorów,
 • dz.reaguje na zmiany w poleceniach wypowiedzianych przez nauczyciela,
 • dz. doskonali umiejętności odtwarzania usłyszanego rytmu,
 • dz. współpracuje w grupie,
 • dz.ruchem interpretuje treści muzyki,
 • dz. uczy się aktywnie słuchać
 • dz. rozwija umiejętności koncentracji uwagi.

Wiersz “ Deszcz” Katarzyna Tomiak – Zaremba

Za oknami jesień,

wieje chłodny wiatr,

deszcz o szybę stuka:

kap, kap, kap…..

Wychodząc na spacer,

za parasol złap,

wsłuchaj się w muzykę:

kap, kap, kap……

Deszcz pada i pada,

mokry cały świat,.

Spaceruj z deszczem:

kap, kap, kap……

Piosenka: “ Wieje,wieje wiatr” Maria Broda – Bajak

 1. Wieje, wieje wiatr,

Szumi pośród traw,

Strąca liście z drzew…

2. Z wiatrem tańczyć chcę! Wieje, wieje wiatr,

Chmury gna przez świat,

Gra w koronach drzew….

Z wiatrem tańczyć chcę!