BIEDRONKI

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

-Wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków

– Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą

– Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego

-Rozwijanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie prac plastycznych, wycinanie itp.)

-Odkrywanie liter „C”, „c” oraz „Ł”, „ł” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

– Wymienia słowa zaczynające się głoską „c” i „ł”

– Doskonalenie słuchu fonematycznego

– Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych pod względem gramatycznym wypowiedzi na określony temat, rozwijanie umiejętności formułowania wniosków.

Wiersz ” Goście w karmniku

Będzie wielka uczta
przyleciały ptaki.
Ziarnem wypełniły
karmnik przedszkolaki.

Cieszą się sikorki,
wróbelki ćwierkają.
Ze smakiem z karmnika
wszystko zjadają.

Chociaż śnieg przysypał
wszystko dookoła,
zawsze można liczyć
na dzieci z przedszkola.

„Zima w rytmie Rock’n’Rolla”

1. W rytmie rock and rolla
przyszła zima biała,
na sopelkach lodu,
skocznie nam zagrała.

Ref. Zima biały kolor ma,
z nią w zespole mrozik gra.
Jeszcze wiatr pomaga im,
gwiżdżąc głośno z całych sił. (2x)

2. Przed tą mroźną zimą,
wciąż się słonko chowa,
choć i ono lubi,
słuchać rock and rolla.

Ref. Zima biały kolor ma,
z nią w zespole mrozik gra.
Jeszcze wiatr pomaga im,
gwiżdżąc głośno z całych sił. (2x)

3. Nie ma co narzekać,
że dzień zimą krótki,
bo przynajmniej pośpią
dłużej krasnoludki.

Ref. Zima biały kolor ma… (2x)