Zamówienie zdjęć

BARDZO PROSIMY O ZŁOŻENIE ZAMÓWIEŃ NA KALENDARZE I ZDJĘCIA. 

ZAMÓWIENIA DOKONUJEMY W NASTĘPUJACY SPOSÓB:

1. Spisujemy nr zdjęcia IMG z wywieszonego na drzwiach wykazu zdjęć, 

2. Na „Liście zamówień zdjęć i kalendarzy” wpisujemy w rubryce zdjęcia nr IMG oraz ilość zamówionych zdjęć, w rubryce kalendarz 

nr IMG zdjęcia (jednego zdjęcia) oraz ilość zamówionych kalendarzy. Następnie potwierdzamy zamówienie czytelnym podpisem osoby zamawiającej.

ZAMÓWIENIA PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA 29.11.2022 R.

TERMIN 29.11.2022 R. JEST TO OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ. PO TYM TERMINIE FOTOGRAF OTRZYMUJE OD NAS WYKAZ ZAMÓWIONYCH ZDJĘĆ.

PROSZĘ O PRZEMYŚLENIE ZAMÓWIEŃ, PONIEWAŻ DOMÓWIEŃ ZDJEĆ I KALENDARZY 

PO WYZNACZONYM TERMINIE

NIE BĘDZIE.

Ceny zdjęć i kalendarzy:

Zdjęcie 15×21 – 10 zł/szt.

Kalendarz – 22 zł/szt.