Płatności w sierpniu

W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM PRZEDSZKOLA DO 15.08.2022 R. INFORMACJA O OPŁATACH SIERPNIOWYCH BĘDZIE PRZESŁANA 

E-MAILEM W DNIU 18.08.2022R.

NATOMIAST PŁATNOŚĆ ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO 19.08.2022 R.