Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2021/2022

BARDZO PROSIMY RODZICÓW
O DOSTARCZENIE OŚWIADCZENIA I WPŁACANIE
DO DNIA 21.09.2021 R.
KWOTY NA UBEZPIECZENIE
CAŁOROCZNE DZIECKA W
WYSOKOŚCI 26,00 ZŁ

NA NUMER KONTA PRZEDSZKOLA
46 2030 0045 1110 0000 0229 5170.
Z DOPISKIEM UBEZPIECZENIE ORAZ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.
UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE.


POLISA INTERRISK DLA PRZEDSZKOLA:
SERIA: EDU-A/P
NUMER: 095284

Warunki Ubezpieczenia PDF

Oświadczenia do pobrania WORD