Opłaty w sierpniu

W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM
PRZEDSZKOLA DO 08.08.2021 R.
INFORMACJA O OPŁATACH BĘDZIE
PRZESŁANA E-MAILEM W DNIACH

12-13.08.2021R.

NATOMIAST PŁATNOŚĆ ZOSTAJE
WYDŁUŻONA DO 16.08.2021 R.