Opłaty w czerwcu

Ze względu na zamknięcie przedszkola w okresie

od 03-06.06.2021 r.

wykazy opłat stałych będą przesłane w okresie

09-11.06.2021 r.

Termin uiszczenia opłat zostaje wydłużony

do 13.06.2021 r.