Płatności w styczniu

Ze względu na zamknięcie przedszkola w okresie 

od 23.12.2020 do 06.01.2021 rwykazy opłat stałych będą przesłane w okresie 

12-13.01.2021 r. 

Termin uiszczenia opłat zostaje wydłużony 

do 16.01.2021 r.