Opłata za przedszkole

W związku z zamknięciem 

przedszkola do 09.08.2020 r. 

informacje o wysokości opłat 

zostaną Państwu wysłane 

w okresie od 10-13.08.2020 r.

Termin płatności zostaje 

wydłużony do 14.08.2020 r.