Zamknięcie Przedszkola do 26.04.2020

Drodzy Rodzice,

Na podstawie nowelizacji rozporządzenia MEN
w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
informujemy,
że do niedzieli (26.04.2020 r.)
wydłużamy
zawieszenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

Rodzice są zobowiązani do przypilnowania, aby dzieci w okresie
zawieszenia zajęć przebywały w domu.